Szkolne sprawy

Co wyróżnia szkoły muzyczne od szkół oświatowych?

Szkolnictwo muzyczne stanowi stosunkowo wąski wycinek szkół, ale ze względu na swój charakter i specyfikę postrzegane jest wyraziście. Tu kształcą się wyselekcjonowani pod względem muzycznym uczniowie. Szkoły te odznaczają się specyfiką kształcenia, są wyraźnie inne od szkolnictwa zawodowego.
- Nauczanie jest indywidualne. Daje to możliwość odkrywania talentu ucznia, jego wrażliwości, silnych i słabych stron [...]


Podręczniki szkolne.

15 czerwca mija termin wyboru podręczników szkolnych. Już teraz Wydawnictwa wchodzą do szkół “drzewiami i oknami”. Nie dajmy się więc zwariować.  Zwracajmy uwagę, czy podręcznik wyczerpuje podstawę programową, program, czy jest ciekawy no i oczywiście czy  ma atrakcyjną cenę. Życzę przemyślanych wyborów


Konkursy przedmiotowe

Jak to jest, że uczniowie na szkolnym etapie konkursów uzyskują wysokie wyniki, zostają zakwalifikowani  do etapu wojewódzkiego, a tam mają 0 – słownie zero – punktów?  Proszę sprawdzić wyniki na stronie KO.
Po prostu – apeluję o uczciwość komisji konkursowych na etapie szkolnym. Czego uczymy dzieci???


Agresja w szkole

Ostatnio tyle się mówi o agresji w szkole. Opinia publiczna za zachowania agresywne wini oczywiście szkołę, rodzice też – bo to dla nich wygodne. Media dość często dostarczają nam informacji o zachowaniach naszych uczniów, które są patologiczne i z pewnością nie do zaakceptowania. I co wtedy się dzieje? Uruchamia się mechanizm kontroli, analizuje się sytuację, [...]


Jak przekazywać rodzicom informacje o problemach dydaktycznych lub wychowawczych dziecka?

Celem rozmowy nauczyciela z rodzicem na temat problemów wychowawczych lub dydaktycznych dziecka powinno być przede wszystkim wspólne  ustalenie wniosków do pracy tak, aby wywołać korzystne zmiany. Nie może  to być tylko powiadomienie rodziców o problemie. Do tej rozmowy musimy się szczególnie przygotować.

Należy zadbać o odpowiedni klimat rozmowy  – dogodny czas, spokojne miejsce i iiiiiiiiitroska nauczyciela [...]


Kierunki rozwoju szkoły współczesnej.

Kierunki rozwoju szkoły współczesnej zawarte są w Raportach Oświatowych – “Uczyć się, aby być” Faure, “Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką” Botkin, “Edukacja – jest w niej ukryty skarb” Delors.
Szkoła współczesna ma nauczyć, jak się uczyć, ma przygotować do ciągłego poszukiwania wiedzy, ma nauczyć jak pozyskiwać wiedzę. Ma ćwiczyć uwagę, myślenie i pamięć. [...]


Jaka jest współczesna szkoła?

Artykuł ten niestety nie będzie optymistyczny. Przedstawię w nim zarzuty pod adresem dzisiejszej szkoły.
Jaka jest współczesna szkoła?

Oderwana od życia. W szkole realizowana jest podstawa programowa, przygotowuje się uczniów do sprawdzianów i egzaminów, ale nie patrzy się na ucznia w perspektywie czasowej.  To jak uczeń poradzi sobie na egzaminie zewnętrznym jest dla nauczyciela istotniejsze, niż to [...]