Marzec 2012- archiwa

Oferta szkolenia

Oferta szkolenia rad pedagogicznych
Temat: Kontrola zarządcza w oświacie
Prowadząca: dr Małgorzata Ostrowska
Plan szkoleniowej rady pedagogicznej

Ewolucja pojęcia kontroli. Współczesne ujęcie kontroli.
Podstawa prawna kontroli zarządczej.
Miejsce kontroli zarządczej w podnoszeniu jakości pracy  szkoły.
Standardy kontroli zarządczej.
Zarządzanie przez cele.
Mechanizmy kontroli zarządczej.
Zadania nauczyciela w realizacji  kontroli zarządczej.
Rodzaje i sposoby tworzenia procedur wewnętrznych.
Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowanych proszę o kontakt: 600 260  039

dr Małgorzata Ostrowska – [...]