Oferta szkolenia

Oferta szkolenia rad pedagogicznych

Temat: Kontrola zarządcza w oświacie

Prowadząca: dr Małgorzata Ostrowska

Plan szkoleniowej rady pedagogicznej

  1. Ewolucja pojęcia kontroli. Współczesne ujęcie kontroli.
  2. Podstawa prawna kontroli zarządczej.
  3. Miejsce kontroli zarządczej w podnoszeniu jakości pracy  szkoły.
  4. Standardy kontroli zarządczej.
  5. Zarządzanie przez cele.
  6. Mechanizmy kontroli zarządczej.
  7. Zadania nauczyciela w realizacji  kontroli zarządczej.
  8. Rodzaje i sposoby tworzenia procedur wewnętrznych.
  9. Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowanych proszę o kontakt: 600 260  039

dr Małgorzata Ostrowskapraktyk w zakresie prawa oświatowego. Doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły, doradcy metodycznego ds organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny ds. pedagogiki wczesnoszkolnej.  Obecnie trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół. Wykładowca uczelni wyższych, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych.