Grudzień 2015- archiwa

Świetlica miejscem realizacji funkcji szkoły

Przedmiotem moich rozważań jest realizacja podstawowych funkcji szkoły  w świetlicy.
Funkcja dydaktyczna – obejmująca w swoim obszarze wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności określone przez podstawę programową i programy nauczania. To przede wszystkim rozwój intelektu. Funkcja ta jest najbardziej wypełniana  przez szkołę, bo głównie z tego “rozliczany” jest nauczyciel.
Funkcja wychowawcza – realizująca wszystkie dziedziny wychowania – [...]