Marzec 2009- archiwa

Konkursy przedmiotowe

Jak to jest, że uczniowie na szkolnym etapie konkursów uzyskują wysokie wyniki, zostają zakwalifikowani  do etapu wojewódzkiego, a tam mają 0 – słownie zero – punktów?  Proszę sprawdzić wyniki na stronie KO.
Po prostu – apeluję o uczciwość komisji konkursowych na etapie szkolnym. Czego uczymy dzieci???


Trochę inaczej o szczęściu

Od czego zależy nasze szczęście? Napisano na ten temat wiele książek, prezentowano różne podejścia. Ja skoncentruję się na postrzeganiu rzeczywistości. To od naszego postrzegania zależy działanie i rezultaty tego działania, a w konsekwencji dochodzenie do szczęścia czy też po prostu zadowolenia.
Postrzeganie————————–Działanie——————————Rezultat
Prosty schemat, który towarzyszy naszej wszelkiej  aktywności. Sposób postrzegania determinuje sposób działania, a ten z [...]


Agresja w szkole

Ostatnio tyle się mówi o agresji w szkole. Opinia publiczna za zachowania agresywne wini oczywiście szkołę, rodzice też – bo to dla nich wygodne. Media dość często dostarczają nam informacji o zachowaniach naszych uczniów, które są patologiczne i z pewnością nie do zaakceptowania. I co wtedy się dzieje? Uruchamia się mechanizm kontroli, analizuje się sytuację, [...]


Dlaczego menedżer oświaty, a nie dyrektor?

Oświata staję się coraz bardziej rynkowa i zjawisko to będzie się nasilać. Zmiany jakie zaistniały w oświacie to między innymi:

Wpływ rodziców i środowiska na szkołę.
Różnorodność źródeł finansowania szkoły.
Różnorodność oferty edukacyjnej.
Swoboda programowa.
Konkurencja między placówkami oświatowymi.
Swoboda w planowaniu pracy placówki.
Podejmowanie działań w kierunku diagnozowania i podnoszenia jakości pracy w placówce.

Wpływ rodziców i środowiska na szkołę.
Wprowadzenie samorządności w [...]