Oferta zespołowych sesji coachingowych dla rad pedagogicznych

Oferta

zespołowych   sesji coachingowych

dla rad pedagogicznych


Adresat:  nauczyciele przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli

Zasięg – województwo podkarpackie

Miejsce sesji  – siedziba placówki lub do ustalenia

Liczba osób –  15 – 20

Termin: do ustalenia. Godziny popołudniowe.

Czas trwania: 90 min

Osoba prowadząca –

Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – kursach kwalifikacyjnych, ekspert ds. zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny, czynny dyrektor szkoły, nauczyciel praktyk.

Kontakt:

malgorzata@ostrowska.edu.pl

tel. 600 260 039

Oferta szkoleniowa dla dyrektorów

Oferta  szkoleniowa dla dyrektorów

w roku szkolnym 2015/2016

Adresat:  dyrektorzy przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli

Zasięg – województwo podkarpackie

Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola,  lub siedziba NCKUN w Przemyślu

Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.

Czas trwania : 3 godz.

Tematy:

  1. Coaching w zarządzaniu placówką oświatową.
  2. Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora.  Sztuka motywowania pracowników.
  3. Poznać siebie i pomóc. Coaching dla kadry zarządzającej.
  4. Zadania  nauczycieli w nadzorze pedagogicznym.
  5. Kontrola zarządcza w praktyce oświatowej.

Osoba prowadząca –

Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – kursach kwalifikacyjnych, ekspert ds. zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny, czynny dyrektor szkoły, nauczyciel praktyk.

Kontakt:

malgorzata@ostrowska.edu.pl

tel. 600 260 039

Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

Oferta  szkoleniowa rad pedagogicznych.

w roku szkolnym 2015/2016

Adresat:  Rady Pedagogiczne  – szkoły wszystkich typów i szczebli, przedszkola

Zasięg – województwo podkarpackie

Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola

Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.

Czas trwania : 3 godz

Tematy:

  1. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. Sztuka motywowania ucznia.
  2. Poznać siebie i pomóc. Coaching dla nauczycieli.
  3. Zadania  nauczycieli w nadzorze pedagogicznym.
  4. Kontrola zarządcza w praktyce oświatowej.

Osoba prowadząca –

Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – kursach kwalifikacyjnych, ekspert ds. zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny, czynny dyrektor szkoły, nauczyciel praktyk.

Kontakt:

malgorzata@ostrowska.edu.pl

tel. 600 260 039