Sierpień 2015- archiwa

Oferta sesji coachingowych

Oferta  sesji coachingowych
Prowadzę sesje coachingowe w zakresie

Life coachingu
Indywidualnego coachingu narzędziowego
Coachingu menedżerskiego
Coachingu rodzicielskiego

Pierwsza sesja nieodpłatnie.
Kontakt: 600 260 039


Oferta zespołowych sesji coachingowych dla rad pedagogicznych

Oferta
zespołowych   sesji coachingowych
dla rad pedagogicznych

Adresat:  nauczyciele przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli
Zasięg – województwo podkarpackie
Miejsce sesji  – siedziba placówki lub do ustalenia
Liczba osób -  15 – 20
Termin: do ustalenia. Godziny popołudniowe.
Czas trwania: 90 min
Osoba prowadząca -
Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – [...]


Oferta szkoleniowa dla dyrektorów

Oferta  szkoleniowa dla dyrektorów
w roku szkolnym 2015/2016
Adresat:  dyrektorzy przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli
Zasięg – województwo podkarpackie
Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola,  lub siedziba NCKUN w Przemyślu
Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.
Czas trwania : 3 godz.
Tematy:

Coaching w zarządzaniu placówką oświatową.
Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora.  Sztuka motywowania pracowników.
Poznać siebie i pomóc. Coaching dla kadry zarządzającej.
Zadania  nauczycieli w [...]


Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

Oferta  szkoleniowa rad pedagogicznych.
w roku szkolnym 2015/2016
Adresat:  Rady Pedagogiczne  – szkoły wszystkich typów i szczebli, przedszkola
Zasięg – województwo podkarpackie
Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola
Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.
Czas trwania : 3 godz
Tematy:

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. Sztuka motywowania ucznia.
Poznać siebie i pomóc. Coaching dla nauczycieli.
Zadania  nauczycieli w nadzorze pedagogicznym.
Kontrola zarządcza w praktyce oświatowej.

Osoba prowadząca -
Małgorzata [...]