Ja to już wiem ……

Zatęsknisz za tym malutkim ciałkiem, pachnącym Tobą …

Zatęsknisz za tymi stópkami, co całować chciałaś dzień cały …

Zatęsknisz za tym ufnym spojrzeniem, widzącym w Tobie swoją jedyną ostoję …

Zatęsknisz za poranną pobudką, nawet jeśli oznaczała ona tylko godzinę snu …

Zatęsknisz za tym, że w nocy wstawałaś, tylko po to, by zobaczyć jak spokojnie oddycha …

Zatęsknisz za skradzionym buziakiem, ale i za wrzaskiem i harmiderem …

Za rozlaną herbatą, chrupkami wtartymi w już szary dywan …

Za brudną szybką w salonie, w której nocą odbijały się ślady małych rączek …

Za grymaszeniem przy obiedzie i kolacją jedzoną godzinami …

Za rozdartym kolanem i tym, że mogłaś naklejać kolorowe plasterki. Wiesz, że byłaś wtedy cudotwórcą?

Zatęsknisz za tym, że co wieczór deptałaś porozrzucane klocki

Że gdy oni zasypiali, Ty zaczynałaś sprzątać …

Zatęsknisz za tym, że godzinami nosiłaś na rękach …

Że ubierałaś buty i wiązałaś sznurówki …

Naprawdę zatęsknisz …

Zatęsknisz za tym wszystkim już niebawem. Spójrz. Ile ma Twoje dziecko? Roczek? Dwa? A może 10? Nim sie obejrzysz, będzie mieć dwa razy tyle, a potem trzy i cztery …

Nie będzie już pachnieć Tobą, nie da Ci swoich nóżek, nie obudzi Cię rankiem, bo wyjdzie, gdy Ty będziesz jeszcze spać. Da Ci pospać w nocy i nie zawoła, gdy będzie się bać. Schowa się pod poduszkę a na drzwiach swojego pokoju wywiesi tabliczkę „nie wchodzić”. A Ty? Zrobisz sobie w końcu tą ciepłą kawę i ją wypijesz. Będziesz mieć w końcu czysto i … cicho. Będzie tak cicho, że zatęsknisz …

Zatęsknisz i ukradkiem zapłaczesz …

Świetlica miejscem realizacji funkcji szkoły

Przedmiotem moich rozważań jest realizacja podstawowych funkcji szkoły  w świetlicy.

Funkcja dydaktyczna – obejmująca w swoim obszarze wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności określone przez podstawę programową i programy nauczania. To przede wszystkim rozwój intelektu. Funkcja ta jest najbardziej wypełniana  przez szkołę, bo głównie z tego „rozliczany” jest nauczyciel.

Funkcja wychowawcza – realizująca wszystkie dziedziny wychowania – moralną, estetyczną, patriotyczną, fizyczną, zdrowotną, prorodzinną, religijną, artystyczną. Czyli dbałość o rozwój pełnej osobowości ucznia.

Funkcja opiekuńcza – to zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Funkcja ta obejmuje również diagnozę dziecka pod kątem ewentualnych dysfunkcji, dbałość o jego harmonijny rozwój.

Która z tych funkcji jest najistotniejsza?  Dla nauczycieli poszczególnych specjalności   – dydaktyczna. Nauczyciel jest skoncentrowany na dydaktyce, na rozwoju intelektu ucznia. Oczywiście realizuje również funkcje pozostałe, ale z powodu ciągłego „wyścigu” z czasem, w pogoni za osiągnięciami ucznia i w gonitwie za realizacją treści koncentruje się głównie na dydaktyce.

Z punktu widzenia potrzeb dziecka i jego rodziców najistotniejsza jest funkcja opiekuńcza i wychowawcza. Rodzice oddając dziecko do szkoły, chcą mieć gwarancję, że jest ono dobrze „zaopiekowane” pod względem bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego jak również diagnozy jego harmonijnego rozwoju. Oczekują również wypełnienia funkcji wychowawczej, a więc rozpoznania mocnych i słabych stron dziecka, jego zainteresowań i zdolności, funkcjonowania w środowisku, dbałości o rozwój pełnej osobowości dziecka. Oczywiście chcą również, aby dziecko prawidłowo rozwijało się pod względem intelektualnym. Nie tylko posiadało wiedzę, ale aby ta wiedza była użyteczna, żeby nauczyć jak uczyć się, żeby rozwijać ambicje dziecka, wyposażyć  w umiejętność stawiania celów i ich realizacji, nauczyć jak pozyskiwać wiedzę i jak z niej korzystać. Zadbać również o rozwój zdolności i zainteresowań dziecka. Nauczyć jak żyć, a nie tylko wyposażyć w wiedzę.

Świetlica jest więc miejscem realizacji głównych oczekiwań rodziców i dzieci. To właśnie w niej realizowane są głównie zadania opiekuńcze i wychowawcze. Tu dziecko spędza swój czas, czasami w liczbie godzin większej niż zajmują zajęcia dydaktyczne. W świetlicy dziecko jest bardziej spontaniczne, otwarte, twórczo zaangażowane, bo nie musi, ale chce. Może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Właśnie takich zajęć i oddziaływań oczekuje współczesny uczeń i rodzic. Dobrze prowadzona świetlica stwarza możliwości pełnego rozwoju dziecka.  Szkoda, że jest niestety postrzegana jako „przechowalnia” dzieci. Jest to bardzo krzywdzące dla nauczycieli tam pracujących, a jeżeli rzeczywiście jest „przechowalnią” to uczyńmy wszystko, aby tak nie było. Postrzegajmy to miejsce jako ważne, a nawet bardzo ważne w szkole, a nie tylko jako poczekalnię.

Oferta zespołowych sesji coachingowych dla rad pedagogicznych

Oferta

zespołowych   sesji coachingowych

dla rad pedagogicznych


Adresat:  nauczyciele przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli

Zasięg – województwo podkarpackie

Miejsce sesji  – siedziba placówki lub do ustalenia

Liczba osób –  15 – 20

Termin: do ustalenia. Godziny popołudniowe.

Czas trwania: 90 min

Osoba prowadząca –

Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – kursach kwalifikacyjnych, ekspert ds. zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny, czynny dyrektor szkoły, nauczyciel praktyk.

Kontakt:

malgorzata@ostrowska.edu.pl

tel. 600 260 039

Oferta szkoleniowa dla dyrektorów

Oferta  szkoleniowa dla dyrektorów

w roku szkolnym 2015/2016

Adresat:  dyrektorzy przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli

Zasięg – województwo podkarpackie

Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola,  lub siedziba NCKUN w Przemyślu

Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.

Czas trwania : 3 godz.

Tematy:

 1. Coaching w zarządzaniu placówką oświatową.
 2. Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora.  Sztuka motywowania pracowników.
 3. Poznać siebie i pomóc. Coaching dla kadry zarządzającej.
 4. Zadania  nauczycieli w nadzorze pedagogicznym.
 5. Kontrola zarządcza w praktyce oświatowej.

Osoba prowadząca –

Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – kursach kwalifikacyjnych, ekspert ds. zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny, czynny dyrektor szkoły, nauczyciel praktyk.

Kontakt:

malgorzata@ostrowska.edu.pl

tel. 600 260 039

Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

Oferta  szkoleniowa rad pedagogicznych.

w roku szkolnym 2015/2016

Adresat:  Rady Pedagogiczne  – szkoły wszystkich typów i szczebli, przedszkola

Zasięg – województwo podkarpackie

Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola

Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.

Czas trwania : 3 godz

Tematy:

 1. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. Sztuka motywowania ucznia.
 2. Poznać siebie i pomóc. Coaching dla nauczycieli.
 3. Zadania  nauczycieli w nadzorze pedagogicznym.
 4. Kontrola zarządcza w praktyce oświatowej.

Osoba prowadząca –

Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – kursach kwalifikacyjnych, ekspert ds. zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny, czynny dyrektor szkoły, nauczyciel praktyk.

Kontakt:

malgorzata@ostrowska.edu.pl

tel. 600 260 039

Brian Tracy – „Zjedz tę żabę”

Brian Tracy jest jednym z czołowych specjalistów amerykańskich w dziedzinie organizacji czasu i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest uznawanym na świecie autorytetem i konsultantem w zakresie rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego. Prezentuje 21 metod podnoszenia wydajności w zwalczania skłonności do zwlekania. Metody, które nie kosztują,  a po ich wdrożeniu przynoszą sukces i …..poczucie szczęścia.

Małymi kroczkami, „od beczki do beczki” dochodzimy do wielkich spaw.

Ta książka jest towarzyszem w tworzeniu nawyków  i w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Cóż jest we mnie takiego, co mnie ogranicza?”

Przykładowa struktura pracy projektowej

 1. Temat
 2. Uzasadnienie wyboru tematu /np. wskazanie na jej znaczenie społeczne, edukacyjne i inne/
 3. Wskazanie na aktualny stan wiedzy odnośnie podjętej problematyki /przybliżenie literatury i stanu badań własnych
 4. Wskazanie własnych celów
 5. Sformułowanie pytań badawczych.
 6. Opracowanie własne, omówienie problematyk
 7. Sformułowanie wniosków / wnioski teoretyczno – poznawcze i praktyczno wdrożeniowe/

Oferta szkolenia

Oferta szkolenia rad pedagogicznych

Temat: Kontrola zarządcza w oświacie

Prowadząca: dr Małgorzata Ostrowska

Plan szkoleniowej rady pedagogicznej

 1. Ewolucja pojęcia kontroli. Współczesne ujęcie kontroli.
 2. Podstawa prawna kontroli zarządczej.
 3. Miejsce kontroli zarządczej w podnoszeniu jakości pracy  szkoły.
 4. Standardy kontroli zarządczej.
 5. Zarządzanie przez cele.
 6. Mechanizmy kontroli zarządczej.
 7. Zadania nauczyciela w realizacji  kontroli zarządczej.
 8. Rodzaje i sposoby tworzenia procedur wewnętrznych.
 9. Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowanych proszę o kontakt: 600 260  039

dr Małgorzata Ostrowskapraktyk w zakresie prawa oświatowego. Doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły, doradcy metodycznego ds organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, doradca metodyczny ds. pedagogiki wczesnoszkolnej.  Obecnie trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół. Wykładowca uczelni wyższych, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych.

Pigułka dyrektorska

„Źródłem  skutecznego przywództwa nie jest pozycja władzy, ale zdobycie zaufania i szacunku osób, którymi się przewodzi”

Ken Blanchard

Przywództwo wyższego stopnia definiujemy jako proces osiągania satysfakcjonujących wyników, poprzez działanie pełne szacunku i troski o dobro wszystkich zaangażowanych osób.

Gorry Ridge był dyrektorem generalnym firmy WD-40. Jedną spośród wielu zmian jakie wprowadził było wprowadzenie ocen pracowników. Wdrażał program „Nie oceniaj mnie i mojej pracy  – pomóż mi dostać piątkę”Według niego życie ma polegać na dawaniu pomocy ludziom w dochodzeniu do profesjonalizmu.

Dyrektor ma być odpowiedzialny na rozwój każdego pracownika. Ma współuczestniczyć w jego rozwoju. Prawdziwy przywódca „pomaga dostać piątkę”. Diagnozuje potrzeby i oczekiwania pracownika, spełnia je, współpracuje przy realizacji celów i…. cieszy się z jego sukcesów.

W najbliższych dniach napiszę o tym kiedy ludzie odpowiedzą na Twoje wyzwania.