Bez kategorii

Ja to już wiem ……

Zatęsknisz za tym malutkim ciałkiem, pachnącym Tobą …
Zatęsknisz za tymi stópkami, co całować chciałaś dzień cały …
Zatęsknisz za tym ufnym spojrzeniem, widzącym w Tobie swoją jedyną ostoję …
Zatęsknisz za poranną pobudką, nawet jeśli oznaczała ona tylko godzinę snu …
Zatęsknisz za tym, że w nocy wstawałaś, tylko po to, by zobaczyć jak spokojnie oddycha …
Zatęsknisz za [...]


Świetlica miejscem realizacji funkcji szkoły

Przedmiotem moich rozważań jest realizacja podstawowych funkcji szkoły  w świetlicy.
Funkcja dydaktyczna – obejmująca w swoim obszarze wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności określone przez podstawę programową i programy nauczania. To przede wszystkim rozwój intelektu. Funkcja ta jest najbardziej wypełniana  przez szkołę, bo głównie z tego “rozliczany” jest nauczyciel.
Funkcja wychowawcza – realizująca wszystkie dziedziny wychowania – [...]


Oferta sesji coachingowych

Oferta  sesji coachingowych
Prowadzę sesje coachingowe w zakresie

Life coachingu
Indywidualnego coachingu narzędziowego
Coachingu menedżerskiego
Coachingu rodzicielskiego

Pierwsza sesja nieodpłatnie.
Kontakt: 600 260 039


Oferta zespołowych sesji coachingowych dla rad pedagogicznych

Oferta
zespołowych   sesji coachingowych
dla rad pedagogicznych

Adresat:  nauczyciele przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli
Zasięg – województwo podkarpackie
Miejsce sesji  – siedziba placówki lub do ustalenia
Liczba osób -  15 – 20
Termin: do ustalenia. Godziny popołudniowe.
Czas trwania: 90 min
Osoba prowadząca -
Małgorzata Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany coach, wieloletni trener, wykładowca na studiach podyplomowych – [...]


Oferta szkoleniowa dla dyrektorów

Oferta  szkoleniowa dla dyrektorów
w roku szkolnym 2015/2016
Adresat:  dyrektorzy przedszkoli i  szkół wszystkich typów i szczebli
Zasięg – województwo podkarpackie
Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola,  lub siedziba NCKUN w Przemyślu
Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.
Czas trwania : 3 godz.
Tematy:

Coaching w zarządzaniu placówką oświatową.
Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora.  Sztuka motywowania pracowników.
Poznać siebie i pomóc. Coaching dla kadry zarządzającej.
Zadania  nauczycieli w [...]


Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

Oferta  szkoleniowa rad pedagogicznych.
w roku szkolnym 2015/2016
Adresat:  Rady Pedagogiczne  – szkoły wszystkich typów i szczebli, przedszkola
Zasięg – województwo podkarpackie
Miejsce  – siedziba szkoły/przedszkola
Termin : do ustalenia. Godziny popołudniowe.
Czas trwania : 3 godz
Tematy:

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. Sztuka motywowania ucznia.
Poznać siebie i pomóc. Coaching dla nauczycieli.
Zadania  nauczycieli w nadzorze pedagogicznym.
Kontrola zarządcza w praktyce oświatowej.

Osoba prowadząca -
Małgorzata [...]


Brian Tracy – “Zjedz tę żabę”

Brian Tracy jest jednym z czołowych specjalistów amerykańskich w dziedzinie organizacji czasu i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest uznawanym na świecie autorytetem i konsultantem w zakresie rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego. Prezentuje 21 metod podnoszenia wydajności w zwalczania skłonności do zwlekania. Metody, które nie kosztują,  a po ich wdrożeniu przynoszą sukces i …..poczucie szczęścia.
Małymi kroczkami, “od [...]


Oferta szkolenia

Oferta szkolenia rad pedagogicznych
Temat: Kontrola zarządcza w oświacie
Prowadząca: dr Małgorzata Ostrowska
Plan szkoleniowej rady pedagogicznej

Ewolucja pojęcia kontroli. Współczesne ujęcie kontroli.
Podstawa prawna kontroli zarządczej.
Miejsce kontroli zarządczej w podnoszeniu jakości pracy  szkoły.
Standardy kontroli zarządczej.
Zarządzanie przez cele.
Mechanizmy kontroli zarządczej.
Zadania nauczyciela w realizacji  kontroli zarządczej.
Rodzaje i sposoby tworzenia procedur wewnętrznych.
Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowanych proszę o kontakt: 600 260  039

dr Małgorzata Ostrowska – [...]


Pigułka dyrektorska

“Źródłem  skutecznego przywództwa nie jest pozycja władzy, ale zdobycie zaufania i szacunku osób, którymi się przewodzi”
Ken Blanchard
Przywództwo wyższego stopnia definiujemy jako proces osiągania satysfakcjonujących wyników, poprzez działanie pełne szacunku i troski o dobro wszystkich zaangażowanych osób.
Gorry Ridge był dyrektorem generalnym firmy WD-40. Jedną spośród wielu zmian jakie wprowadził było wprowadzenie ocen pracowników. Wdrażał program “Nie [...]


Standard 4. Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Tyle standard.
Realizacja tego standardu dyscyplinuje pracownika. Jasno [...]