Maj 2014- archiwa

Brian Tracy – “Zjedz tę żabę”

Brian Tracy jest jednym z czołowych specjalistów amerykańskich w dziedzinie organizacji czasu i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest uznawanym na świecie autorytetem i konsultantem w zakresie rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego. Prezentuje 21 metod podnoszenia wydajności w zwalczania skłonności do zwlekania. Metody, które nie kosztują,  a po ich wdrożeniu przynoszą sukces i …..poczucie szczęścia.
Małymi kroczkami, “od [...]


Przykładowa struktura pracy projektowej

Temat
Uzasadnienie wyboru tematu /np. wskazanie na jej znaczenie społeczne, edukacyjne i inne/
Wskazanie na aktualny stan wiedzy odnośnie podjętej problematyki /przybliżenie literatury i stanu badań własnych
Wskazanie własnych celów
Sformułowanie pytań badawczych.
Opracowanie własne, omówienie problematyk
Sformułowanie wniosków / wnioski teoretyczno – poznawcze i praktyczno wdrożeniowe/