Brian Tracy – „Zjedz tę żabę”

Brian Tracy jest jednym z czołowych specjalistów amerykańskich w dziedzinie organizacji czasu i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest uznawanym na świecie autorytetem i konsultantem w zakresie rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego. Prezentuje 21 metod podnoszenia wydajności w zwalczania skłonności do zwlekania. Metody, które nie kosztują,  a po ich wdrożeniu przynoszą sukces i …..poczucie szczęścia.

Małymi kroczkami, „od beczki do beczki” dochodzimy do wielkich spaw.

Ta książka jest towarzyszem w tworzeniu nawyków  i w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Cóż jest we mnie takiego, co mnie ogranicza?”

Przykładowa struktura pracy projektowej

  1. Temat
  2. Uzasadnienie wyboru tematu /np. wskazanie na jej znaczenie społeczne, edukacyjne i inne/
  3. Wskazanie na aktualny stan wiedzy odnośnie podjętej problematyki /przybliżenie literatury i stanu badań własnych
  4. Wskazanie własnych celów
  5. Sformułowanie pytań badawczych.
  6. Opracowanie własne, omówienie problematyk
  7. Sformułowanie wniosków / wnioski teoretyczno – poznawcze i praktyczno wdrożeniowe/