Przykładowe kryteria oceny lekcji języka obcego

1. Przygotowanie lekcji

– czy poprawnie określono cele lekcji?

– czy konspekt umożliwia ich realizację?

– czy przygotowane materiały odpowiadają wyznaczonym celom?

2. Przebieg lekcji

– Czy instrukcje nauczyciela były jasne i czy sprawdzano ich zrozumienie przez uczniów?

– Czy uczniowie byli aktywni podczas lekcji?

– czy nauczyciel miał kontakt z klasą i czy potrafił doprowadzić do interakcji?

– Czy nauczyciel potrafi otrzymać dyscyplinę podczas zajęć?

– Czy stosowano właściwe techniki poprawy błędów?

– Czy zachowano właściwe proporcje czasu wypowiedzi nauczyciela i uczniów?

– Czy nauczyciel nawiązał do poprzedniej lekcji czy poprawnie wprowadzał nowy materiał?

– Czy zastosowano różnorodne techniki wyjaśniania?

– Czy wykorzystano odpowiednio środki dydaktyczne?

– Czy tempo zajęć było dostosowane do możliwości uczniów?

– Czy zadbano o różnorodność ćwiczeń?

– Czy nauczyciel zachowywał się swobodnie i naturalnie, czy jego gestykulacja i przemieszczanie sie po klasie było celowe?

– Czy nauczyciel mówił dość głośno?

– Czy zostały uwzględnione główne fazy lekcji, czy przewidziano pracę domową?

3. Poprawność językowa nauczyciela

– Czy nauczyciel pisze poprawnie na tablicy?

– Czy ma poprawna wymowę?

– Czy nie popełnia innych błędów językowych?

4. Podsumowanie lekcji

– Czy cele zostały zrealizowane?

– Które zachowani uczniów wskazują na to, że cel został zrealizowany?

– Czy język polski był celowo użyty i niezbędny?

– Czy język obcy był językiem komunikacji?

– Ogólne wrażenie.

Autor

Małgorzata Ostrowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, ekspert d.s oświaty, wykładowca uczelni wyższych na studiach podyplomowych i magisterskich, promotor prac magisterskich,autor programów studiów podyplomowych i kursów z organizacji i zarządzania oświatą, oraz pedagogiki, edukator, coach, z- ca dyrektora w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *